Perase

Zakázané video na YOUTUBE

Zakázané video na YOUTUBE

Kto vypracoval pravidlá na covid19 na youtube? Cenzurujú všetky videá.

Ja som si len overil čo na tičinke je… a? To sa im nepáči…

Nehrám s PODVODNÍKMI  WHO tak som nepriateľ.

YOUTUBE vyjadrenie: Vieme, že vás to možno sklame, ale je

pre nás dôležité, aby bol YouTube bezpečným miestom pre všetkých. 😀

Čo YOUTUB napísal na video?

Ako váš obsah porušil pravidlá

YouTube nepovoľuje obsah šíriaci nepravdivé
zdravotné informácie, ktoré sú v rozpore so
zdravotnými informáciami o ochorení COVID‑19
od Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)
alebo miestnych zdravotníckych úradov, vrátane
informácií o spôsoboch prevencie, liečby,
diagnostiky a prenosu ochorenia COVID‑19.

Môžete si prečítať ako špeciálne cenzurujú…

Pravidlá proti nepravdivým zdravotným informáciám o ochorení COVID 19

Bezpečnosť našich autorov, divákov a partnerov je našou najvyššou prioritou. Spoliehame sa na každého z vás, že nám túto jedinečnú a živú komunitu pomôžete chrániť. Je dôležité, aby ste pochopili naše pokyny pre komunitu a úlohu, ktorú zohrávajú v našej spoločnej zodpovednosti za bezpečnosť na YouTube. Pozorne si prečítajte nasledujúce pravidlá. Celý zoznam našich pokynov si môžete pozrieť aj na tejto stránke.

YouTube nepovoľuje obsah týkajúci sa ochorenia COVID 19, ktorý predstavuje značné riziko závažného poškodenia. 

YouTube nepovoľuje obsah šíriaci nepravdivé zdravotné informácie, ktoré sú v rozpore so zdravotnými informáciami o ochorení COVID 19 od miestnych zdravotníckych úradov alebo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Týka sa to len obsahu, ktorý je v rozpore s pokynmi Svetovej zdravotníckej organizácie alebo miestnych zdravotníckych úradov v oblasti:

 • liečby, 

 • prevencie,

 • diagnostiky,

 • prenosu,

 • udržovania fyzického odstupu a samoizolácie,

 • existencie ochorenia COVID-19.

Poznámka: Pravidlá služby YouTube týkajúce sa ochorenia COVID 19 sa môžu zmeniť na základe zmien v pokynoch globálnych či miestnych zdravotníckych úradov súvisiacich s týmto vírusom. Tieto pravidlá boli zverejnené 20. mája 2020. 

Čo tieto pravidlá znamenajú pre vás

Ak uverejňujete obsah

Neuverejňujte na YouTube obsah, ktorý zahŕňa:

Nepravdivé informácie o liečbe

 • Obsah, ktorý podnecuje k užívaniu domácich prípravkov, alebo k modleniu či rituálom namiesto vyhľadania lekárskej pomoci, ako je konzultácia s lekárom alebo návšteva nemocnice

 • Tvrdenia, že existuje zaručený liek na COVID 19

 • Obsah, ktorý na liečbu ochorenia COVID 19 odporúča užívať ivermektín alebo hydroxychlorochín

 • Tvrdenia, že ivermektín alebo hydroxychlorochín sú účinné pri liečbe ochorenia COVID 19

 • Iný obsah, ktorý ľudí odrádza od konzultácie s lekárom či vyhľadania lekárskej pomoci

Nepravdivé informácie o prevencii: obsah propagujúci spôsoby prevencie, ktoré sú v rozpore s informáciami od miestnych zdravotníckych úradov či Svetovej zdravotníckej organizácie.

 • Tvrdenia, že existuje zaručený spôsob prevencie ochorenia COVID 19

  • Tvrdenia, že existujú lieky alebo vakcína, ktoré sú zaručenou prevenciou proti ochoreniu COVID 19

 • Obsah, ktorý na prevenciu ochorenia COVID 19 odporúča užívať ivermektín alebo hydroxychlorochín

 • Tvrdenia, že nosenie rúšok je nebezpečné alebo má negatívne účinky na fyzické zdravie

 • Tvrdenia, že rúška nezohrávajú žiadnu úlohu pri prevencii nákazy ochorením COVID 19 či jeho prenosu

 • Tvrdenia týkajúce sa vakcín proti ochoreniu COVID 19, ktoré sú v rozpore s konsenzom expertov miestnych zdravotníckych úradov alebo Svetovej zdravotníckej organizácie

  • Tvrdenia, že schválená vakcína proti ochoreniu COVID 19 spôsobuje smrť, neplodnosť, potrat, autizmus či nákazu inými infekčnými chorobami

  • Tvrdenia, že schválená vakcína proti ochoreniu COVID 19 bude obsahovať látky, ktoré nie sú v zozname zložiek vakcíny, napríklad biologický materiál z ľudského embrya (fetálne tkanivo, fetálne bunkové kultúry a pod.) alebo živočíšne produkty

  • Tvrdenia, že schválená vakcína proti ochoreniu COVID 19 bude obsahovať látky alebo zariadenia určené na sledovanie alebo identifikáciu zaočkovaných

  • Tvrdenia, že schválená vakcína proti ochoreniu COVID 19 zmení genotyp zaočkovaných

  • Tvrdenia, že vakcíny proti ochoreniu COVID 19 neznižujú riziko nákazy ochorením COVID 19

  • Tvrdenia, že akákoľvek vakcína spôsobuje nákazu ochorením COVID 19

  • Tvrdenia, že konkrétna skupina obyvateľstva sa bude musieť zúčastniť na testovaní vakcíny alebo bude očkovaná ako prvá (na základe požiadavky ktoréhokoľvek subjektu okrem vlády)

  • Obsah propagujúci používanie neschválených alebo podomácky vyrobených vakcín proti ochoreniu COVID 19

  • Pokyny na falšovanie dokladov o očkovaní alebo ponuky predaja takýchto dokumentov

  •  

Nepravdivé informácie o diagnostike: obsah propagujúci spôsoby diagnostiky, ktoré sú v rozpore s informáciami od miestnych zdravotníckych úradov či Svetovej zdravotníckej organizácie.

Nepravdivé informácie o prenose: obsah propagujúci informácie o prenose, ktoré sú v rozpore s informáciami miestnych zdravotníckych úradov či Svetovej zdravotníckej organizácie.

 • Obsah, v ktorom sa tvrdí, že COVID 19 nespôsobuje vírusová infekcia

 • Obsah, v ktorom sa tvrdí, že ochorenie COVID 19 nie je nákazlivé

 • Obsah, v ktorom sa tvrdí, že COVID 19 sa v určitom podnebí či oblastiach nedokáže šíriť

 • Obsah, v ktorom sa tvrdí, že akákoľvek skupina alebo jednotlivec má imunitu proti vírusu a nemôže ho prenášať

Nepravdivé informácie o udržovaní fyzického odstupu a samoizolácií:obsah, ktorý spochybňuje účinnosť pokynov miestnych zdravotníckych úradov alebo Svetovej zdravotníckej organizácie týkajúcich sa udržovania fyzického odstupu či samoizolácie na zabránenie prenosu ochorenia COVID 19

Obsah, ktorý popiera existenciu ochorenia COVID-19:

 • Popieranie existencie ochorenia COVID 19 

 • Tvrdenia, že ľudia nezomreli alebo sa nenakazili ochorením COVID-19

 • Tvrdenia, že vírus už neexistuje alebo že pandémia sa skončila

 • Tvrdenia, že príznaky, úmrtnosť alebo nákazlivosť ochorením COVID-19 sú menej závažné alebo rovnako závažné ako bežné prechladnutie alebo sezónna chrípka

 • Tvrdenia, že príznaky ochorenia COVID 19 nie sú nikdy závažné

Príklady

Tu je niekoľko príkladov obsahu, ktorý na YouTube nepovoľujeme:

 • popieranie existencie ochorenia COVID 19;

 • tvrdenia, že ľudia na COVID 19 neumierajú;

 • tvrdenia, že akákoľvek vakcína je zaručenou prevenciou proti ochoreniu COVID-19;

 • tvrdenia, že určitá liečba alebo liek zaručene vylieči COVID 19;

 • tvrdenia, že hydroxychlorochín zachraňuje ľudí pred ochorením COVID 19;

 • propagácia zázračného minerálneho roztoku (MMS) na liečbu ochorenia COVID 19;

 • tvrdenia, že ľudia určitej rasy či národnosti sú voči ochoreniu COVID 19 imúnni;

 • podnecovanie chorých k užívaniu domácich prípravkov namiesto odbornej liečby;

 • odrádzanie chorých od konzultácie s lekárom;

 • obsah, v ktorom sa tvrdí, že sa ľudia môžu na COVID 19 otestovať zadržaním dychu;

 • videá, v ktorých sa tvrdí, že ak sa budete vyhýbať ázijským jedlám, nedostanete koronavírus;

 • videá, v ktorých sa tvrdí, že vystreľovaním ohňostrojov možno vzduch od vírusu očistiť, čím sa zabráni jeho šíreniu;

 • tvrdenia, že COVID 19 spôsobuje žiarenie zo sietí 5G;

 • videá, v ktorých sa tvrdí, že vírus spôsobujú testy na COVID 19;

 • tvrdenia, že v krajinách s horúcim podnebím sa vírus nebude šíriť;

 • videá, v ktorých sa tvrdí, že udržovanie fyzického odstupu a samoizolácia nie sú účinným spôsobom na zabránenie šíreniu vírusu;

 • tvrdenia, že nosenie rúšok spôsobuje pokles hladiny kyslíka na nebezpečnú úroveň;

 • tvrdenia, že rúška spôsobujú rakovinu pľúc alebo poškodzujú mozog;

 • tvrdenia, že nosenie rúšok spôsobuje COVID 19;

 • tvrdenia, že vakcína proti ochoreniu COVID 19 zabije ľudí, ktorí ju dostanú;

 • tvrdenia, že vakcína proti ochoreniu COVID-19 sa použije ako prostriedok na zníženie populácie;

 • videá, v ktorých sa tvrdí, že vakcína proti ochoreniu COVID 19 bude obsahovať fetálne tkanivá;

 • tvrdenia, že vakcína proti chrípke spôsobuje nákazu ochorením COVID 19;

 • tvrdenia, že vakcíny proti ochoreniu COVID 19 nie sú účinné pri prevencii šírenia tohto ochorenia;

 • tvrdenia, že vakcína proti ochoreniu COVID 19 spôsobuje nákazu (alebo u ľudí zvyšuje náchylnosť na nákazu) inými infekčnými chorobami;

 • tvrdenia, že vakcíny proti ochoreniu COVID 19 obsahujú mikročip alebo sledovacie zariadenie;

 • tvrdenia, že kolektívna imunita sa bezpečnejšie dosiahne prirodzeným infikovaním sa ľudí než očkovaním populácie;

 • tvrdenia, že COVID 19 nikdy nemá vážne príznaky alebo nevyžaduje hospitalizáciu;

 • tvrdenia, že úmrtnosť na sezónnu chrípku je vyššia než úmrtnosť na COVID 19;

 • tvrdenia, že ľudia sú imúnni voči vírusu na základe ich rasy;

 • tvrdenia, že deti nemôžu ochorieť na COVID 19;

 • tvrdenia, že v krajinách, kde výskyt prípadov nákazy a úmrtí potvrdili miestne zdravotnícke úrady alebo Svetová zdravotnícka organizácia, nedošlo k žiadnym prípadom nákazy ani úmrtiam.

Náučný, dokumentárny, vedecký alebo umelecký obsah

Obsah porušujúci pravidlá proti nepravdivým informáciám uvedené na tejto stránke môžeme povoliť, ak taký obsah zahŕňa kontext, ktorý dáva rovnakú alebo väčšiu váhu vyvažujúcim stanoviskám miestnych zdravotníckych úradov, prípadne lekárskemu či vedeckému konsenzu. Môžeme tiež urobiť výnimku, ak je účelom daného obsahu odsúdiť alebo spochybniť nepravdivé informácie, ktoré porušujú naše pravidlá. Takýto kontext sa musí objaviť v obrázkoch alebo zvuku samotného videa. Nestačí, keď ho uvediete v názve alebo popise.

Čo sa stane, ak obsah porušuje tieto pravidlá

Ak váš obsah porušuje tieto pravidlá, odstránime ho a budeme vás o tom informovať e mailom. Ak ste naše pokyny pre komunitu porušili prvýkrát, dostanete upozornenie bez sankcie pre váš kanál. V opačnom prípade váš kanál dostane sankciu. Ak dostanete tri sankcie, váš kanál bude zrušený.