Perase

Príčiny chorôb

Mentální příčiny nemocí

 


ABSCES Hlodavé myšlenky na křivdu,urážky,pomstu Já dovoluji svým myšlenkám aby se osvobodily. Jsem usmířený
ADDISONOVA NEMOC Citová podvýživa, vztek na sebe sama Já s láskou pečuji o své tělo, svou mysl a své city
AFTY Nevyřčená jedovatá slova Já ve svém láakyplném světě vytvářím jen a jen radostné prožitky
AIDS Zavržení sebe sama. Sexuální vina. Zakořeněné přesvědčení, že za nic nestojím Já jsem od Boha pocházejícím, dokonalým ztělesnšním života. Raduji se ze své sexuality. Raduji se ze všeho, čím jsem. Mám se rád.
AKNÉ Odmítání sebe sama. Štítivost vůdči sobě. Já Jsem od Boha pocházejícím, dokonalým ztělesněním života. Mám se rád a beru se takový, jaký jsem.
ALERGIE Na koho jste alergičtí? Odmítání vlastní síly. Svět je bezpečný a přátelský. Já Jsem v bezpečí. Já Jsem usmířený se životem.
ALKOHOLISMUS Pocit marnosti, viny a neschopnosti. Zavrhování sebe sama. Házení flinty do žita. Já žiji v přítomnosti. Každý okamžik je nový. Vážím si sám sebe. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
ALZHEIMEROVA CHOROBA Touha opustit tuto planetu. Nezpůsobilost brát život takový, jaký je. Všechno probíhá vždy ve správném okamžiku, v čase a prostoru.bůh vždy jedná správně.
AMNÉZIE viz. ZTRÁTA PAMĚTI.  
ANÉMIE Nerozhodnost, polovičaté postoje. Málo radosti. Strach ze života. Pocit, že za nic nestojím. Já se mohu naplno radovat ze života. Je to bezpečné. Já mám rád život.
ANGÍNA Strach, potlačované emoce, potlačovaná kreativita. Mé dobro proudí bez překážek. Já svým prostřednictvím vyjadřuji myčšlenky pocházející od Boha. Já Jsem usmířený.
ANOREXIE viz. NECHUTENSTVÍ  
APATIE Vzdorování citům, umrtvování sama sebe. Strach Mé city jsou bezpečné. Já se otevírám životu. Já se raduji ze života.
ARTERIOSKLERÓ-ZA Vzdor, napětí, zatvrzelá ůzkoprsost. Odmítání vidět dobro. Já se cele otevírám životu a radosti. Na svět se chci dívat s láskou.
ARTRITIDA viz. ZÁNĚT KLOUBŮ.  
ARTRITICKÉ PRSTY Touha tzrestat, provinilost, pocit diskriminace. Já se dívám s láskou a pochopením. Já vystavuji veškeré prožitky paprskům lásky.
ASTIGMATISMUS viz. OČNÍ POTÍŽE.  
ASTMA BRONCHIALE Přemáhání vlastních emocí, dusivá láska, neschopnost dýchat sám za sebe. Potlačovaný pláč. Provinilost nad tím, co probíhá v mém blízkém okolí. Je bezpečné přijmout odpovědnost za svůj život. Já Jsem ochotný být svobodný.
ASTMA DĚTSKÉ Strach ze života. Toto dítě je v bezpečí. Je obklopeno láskou a péčí.
BOLESTI -AKUTNÍ Touha po lásce a bezpečí Já se mám rád a jsem se sebou spokojený. Já mám rád lidi a oni mají rádi mne.
BOLESTI-CHRONICKÉ Vina. Vina si vždy hledá trest. Já se s láskou zbavuji minulosti. Já Jsem svobodný a „oni“ také.V mém srdci je teď včechno v pořádku.
BRADAVICE Vyjádření nenávisti, přesvědčení, že jsem ošklivý. Já plně vyjadřuji lásku a krásu života.
BRADAVICE NA CHODIDLE Zloba, jakožto podstata chápání. Rostoucí frustrace z budoucnosti. Já přirozeně a sebejistě postupuji vpřed. Já věřím v běh života. Já se oddávám proudu života.
BRIGHTOVA NEMOC Pocit, že jsem malé dítě,které nic neumí pořádně a za nic nestojí. Neúspěch. Ztráta. Já se mám rád  a jsem se sebou spokojený. Záleží mi na sobě. Já dělám vždy všechno správně.
BRONCHTIDA Rozjitřené rodinné prostředí. Hádky a křik, nebo dusné ticho. Já vyhlašuji klid a harmonii v sobě i vůkol sebe. Všechno je v pořádku.
BULIMIE viz ANOREXIE.  
BURZITIDA Potlačovaný hněv. Chuť někoho uhodit. Láska  uvolňuje. Láska zprošťuje všeho, co se jí nepodobá.
CELULITIDA Lpění na karambolech minulosti. Neschopnost vyrovnat se s křivdami z ranného dětství. Potíže při pohybu vpřed. Strach zvolit si vlastní směr. Já si odpouštím. Já odpouštím všem. Já odpouštím všemu minulému. Já Jsem svobodný.
CESTOVNÍ NEVOLNOST viz KINETÓZA.  
CUKROVKA Touha po tom, co by bývalo bylo, kdyby. Potřeba ovládat druhé. Nesmírný smutek. Zatvrzelost. Tento okamžik je plný radosti. Já si rád osladím život.
CUSHINGŮV SYNDROM Mentální nevyrovnanost. Příliž se zaobíráme zdrcujícími myšlenkami. Pocit přemožení a porážky. Já s láskou vyvažuji své tělo a svou mysl. Já se zabývám jen myšlenkami, které mi dělají dobře.
CISTICKÁ FIBRÓZA Utkvělá představa, žeb od života nelze čekat nic dobrého. Sebelítost. Život mne má rád. Já mám rád život. Já ho chci přijímat naplno a svobodně.
CISTY (vi.též PRSA) Vzpomínky na dřívější bolestné zážitky. Hýčkání starých křivd. Falešný, nesprávný růst. Já myslím jen na krásné věci. Já se mám rád.
ČELIST (SANICE)-potíže Zloba. Zášť. Touha po pomstě. Já měním způsob uvažování, který mi tento stav přivodil. Já se mám rád a jsem se sebou spokojený. Já Jsem v bezpečí.
DALEKOZRAKOST viz OČNÍ POTÍŽE.  
DÁSNĚ (viz též krvácení dásně) Neschopnost stát za svým rozhodnutím. Rozbředlost. Já Jsem rozhodný. Všechno dotahuji do konce. Láska mi dodává sil.
DECH Představuje schopnost přijímat život. Já miluji život.
DĚLOHA představuje sídlo kreativity. Já jsem ve svém těle doma.
DERMATOMYKÓ-ZA (plíseň) Frustrace z toho, že mě okolí nepřijímá. Neschopnost přirozeně postupovat kupředu. Já se mám rád a jsem se sebou spokojený. Mohu sám sobě dovolit jít vpřed. Pohyb je bezpečný.
DĚTSKÉ NEMOCI Potíže růstu, víra v nesprávné zákonitosti, nesprávné společenské pojmy a v přesně rozvržené harmonogramy. Nedospělé chování lidí v blízkém okolí dětí. Toto dítě ochraňuje bůh a obklopuje jej pouze láskou. Žádáme mentální imunitu.
DIABETES MELLITUS viz CUKROVKA.  
DNA Potřeba dominovat, být nadřazený. Netrpšlivost. Hněv. Já Jsem v bezpečí. Já Jsem usmířený se sebou i s ostatními.
DRÁŽDIVÝ TRAČNÍK Navrstvené nánosy starých, zmatečných myšlenek, které blokují vylučovací kanál. Zabřednutí do lepkavého bahna minulosti. Já se zbavuji minulosti. Já myslím zdravě a zřetelně. Já s radostí a usmířeně prožívám přítomnost.
DREPANOCYTÓZA viz ANÉMIE SRPKOVITÁ.  
DUŠEVNÍ CHOROBA Útěk od rodiny. Únik před skutečností, stažení se do sebe. Násilné odtržení od  života. Tato mysl zná svou pravou totožnost. Je vyjádřením Boží kreativity.
DUŠNOST Strach, nedůvěra v proces života. Ustrnutí v dětství. Je bezpečné vyrůst a stát se dospělým. Svět je bezpečný. Já Jsem v bezpečí.
DUTINY Alergie na jednu konkrétní osobu, na někoho blízkého. Vždy mne obklopuje a prostupuje klid a harmonie. Všechno je v pořádku.
DÝCHACÍ POTÍŽE Strach či odmítání naplno přijímat život. Pocit, že nemáte právo zabírat prostor či dokonce vůbec existovat. Mým přirozeným právem je žít naplno a svobodně. Já Jsem hoden lásky. Já Jsem žiji naplno.
DYSPEPSIE Strach, hrůza, úzkost. Nadávání a brblání. Já klidně a radostně trávím a vstřebávám všechny nové zážitky.
DYSTROFIE SVALSTVA viz SVALOVÁ DYSTROFIE.  
EDÉMY viz OTOKY.  
EKZÉM Vnitřní protiklady. „Mentální vyrážka.“ Ve mně i kolem mne je harmonie, klid láska a radost.
ENDOKRYNNÍ POTÍŽE (žlázy) Špatná distribuce myšlenek podporujících rozhdnost a aktivitu. Bůh mi poskytuje všechny potřebné myšlenky. Já Jsem aktivní. Právě nyní v tomto okamžiku, postupuji kupředu.
EPILEPSIE Pocit perzekuce. Zavrhování života. Obrovský vnitřní zápas. Násilí proti sobě. Já Jsem ochotný vidět život jako věčný a plný radosti. Já Jsem věčný a usmířený. Já mám radost.
EXANTÉM viz VYRÁŽKA.  
FIBROIDNÍ            NÁDORY A CYSTY Urážka ženského ega. Lpění na křivdě ze strany partnera. Já se zbavuji mentálního návyku, který vyvolal tento zážitek. Já ve svém životě vytvářím jen dobro.
FLEBITIDA viz ZÁNĚT ŽIL.  
FLUOR viz VÝTOK.  
FRIGIDITA Strach. Popírání rozkoše. Přesvědčení, že sex je něco špatného. Necitliví partneři. Radovat se z vlastního těla je bezpečné. Já se raduji z toho, že jsem žena.
GANGRÉNA viz SNĚŤ.  
GASTRITIDA Dlouhotrvající nejistota. Pocit, že špatný osud mne nemine. Já se mám rád a jsem se sebou spokojený. Já Jsem v bezpečí.
GENITÁLIE Představují ženský a mužský princip. Je bezpečné být sám sebou.
GENITÁLIE- potíže Obavy, že za nic nestojím. Já se raduji z toho, jak vyjadřuji život. Já Jsem dokonalý takový, jaký jsem. Mám se rád a jsem se sebou spokojený.
GLAUKOM viz OČNÍ POTÍŽE.  
HAVÁRIE viz NEHODY.  
HEMOROIDY Strach z termínů. Zloba z minulosti. Strach zbavit se minulosti. Pocit břemene. Já se zbavuji všeho, co není láska. Ke všemu, co chci dělat, mám dostatek času i prostoru.
HEPATITIDA viz ZÁNĚT JATER.  
HERPES viz OPAR.  
HERPES ZOSTER viz OPAR PÁSOVÝ.  
HLUCHOTA Odmítání, tvrdohlavost, izolace. Co nechcete slyšet? Já naslouchám bohu a raduji se ze všeho, co mohu slyšet. Já Jsem součástí vesmíru.
HNISAJÍCÍ VŘED viz ABSCES.  
HNISAVÁ ANGÍNA Silné přesvědčení, že si nemůžete říct o to, co potřebujete. Je mým přirozeným právem uspokojit všechny své potřeby. Já si s láskou a spontánně říkám o vše, co chci.
HODKINOVA NEMOC Provinilost a obrovský strach, že za nic nestojíte. Nesmírná touha prosadit se. V honbě za uznáním se zapomíná na radost ze života. Vyhovuje mi být sám sebou. Já Jsem dost dobrý takový, jaký jsem. Já se mám rád a jsem se sebou spokojený. Já vydávám a přijímám radost.
HOREČKY Zloba, rozhořčení. Já Jsem klidným a vyrovnaným ztělesněním harmonie a lásky.
HYPERFUNKCE ŠTÍT. ŽLÁZY viz ŠTÍTNÁ ŽLÁZA.  
HYPERGLYKÉMIE viz CUKROVKA.  
HYPERVENTILACE Strach. Odpor ke změmě.. Nedůvěra v běh života. Já Jsem všude ve vesmíru v bezpečí. Já se mám rád a věřím v běh života.
HYPOFÝZA Představuje sídlo sebeovládání. Má mysl a mé tělo jsou v dokonalé rovnováze. Já ovládám své myšlenky.
HYPOGLYKÉMIE Únava, zmoženost. Život je příliš těžké břemeno. Já Jsem ochoten učinit svůj život světlým, lehkým, plným radosti.
HÝŽDĚ Představují sílu. Ochablé hýždě indikují ztrátu síly. Já moudře investuji svou sílu. Jsem silný. Já se cítím bezpečně. Vše je v pořádku.
CHODIDLA Představují chápání – sebe sama, života, ostatních. Já všemu jasně rozumím a jsem ochoten měnit se zároveň s časem. Já Jsem v bezpečí.
CHODIDLA- potíže Strach z budoucnosti a z ustrnutí na místě. Já přirozeně a s radostí postupuji kupředu.
CHOLESTEROL Ucpává průchody radosti. Strach přijímat radost. Já Jsem ochoten mít rád život. Volně mnou proudí tradost. Přijímat je bezpečné.
CHRÁPÁNÍ Tvrdohlavé odmítání zbavit se starých mentálních návyků. Já vypouštím z mysli vše, co se nepodobá lásce a radosti. Já směřuji od minulosti ke všemu novému, svěžímu a vitálnímu.
CHRONICKÉ NEMOCI Odmítání změn. Strach z budoucnosti. Pocit nejistoty. Já sem ochotný růst a měnit se. Já si vytvářím bezpečnou budoucnost.
CHŘIPKA Reakce na všeobecnou negativitu a všeobecná přesvědčení. Strach. Víra v pravdivost statistik. Já Jsem mimo dosah společenskýchpředsudků. Já nepodléhám žádným vlivům.
CHUDOKREVNOST viz ANÉMIE.  
CHUŤ K JÍDLU -NADMĚRNÁ Strach, potřeba ochrany. Posuzování citů. Já Jsem v bezpečí. To, co cítím je bezpečné, normální a přijatelné.
CHUŤ K JÍDLU -ZTRÁTA Strach. Sebeochrana. Nedůvěra v život. Já se mám rád a jsem se sebou spokojený. Já Jsem v bezpečí. Život je bezpečný a plný radosti.
IMPOTENCE Sexuální tlak, napětí, vina. Společenské předsudky. Nevraživost vůdči bývalému partnerovi.strach z matky. Já nechávám s radostí a spontánně působit sílu svého pohlavního principu.
INFARKT Vypuzení veškeré radosti z těla kvůli penězům, postavení, funkci atd. Já navracím svému srdci radost. Já všemu vyjadřuji lásku.
INFEKCE Podrážděnost, hněv, rozladěnost. Já Jsem rozhodnutý žít v klidu a harmonii. Tím, že pečuji o sebe, pečuji i o své bližní. Já Jsem k sobě laskavý a pozorný.
ISCHIAS Pokrytectví. Strach z peněz a z budoucnosti. Já směřuji ke svému nejvyššímu dobru. Mé dobro je všude a ve všem.
INKONTINENCE Pocit, že se citově neovládám. Všechno je v pořádku.
JÁTRA Sidlo hněvu a primitivních emocí. Já znám pouze lásku, klid a radost.
JÁTRA -potíže Neustálé stížnosti a nadávky. Pocit, že jste špatní. Ustavičnou kritikou jen obelháváte jen sami sebe. Já hledám lásku a nacházím ji všude a ve všem.
KANDIDÓZA Pocit silné roztříštěnosti. Značná frustrace a zloba. Přílišné nároky a nedůvěra ve vztahu k druhým. Já si v životě zasluhuji jen to nejlepší. Já mám rád sebe i ostatní. Já si vážím sebe i ostatních.
KARBUNKL Jedovatá zloba na všechny osobní křivdy. Já se zbavuji minulosti  Já nechávám čas, aby zahojil každou chvíli mého života.
KAŠEL viz BRONCHITIDA.  
KATAR-horních cest dýchacích viz RÝMA.  
KATAR-průdušek viz BRONCHITIDA.  
KATAR-žaludku viz GASTRITIDA.  
KERATITIDA viz ZÁNĚT OČNÍ ROHOVKY.  
KINETÓZA Strach, že nemám vše pod kontrolou. Já ovládám své myšlenky v každé situaci. Já se mám rád a jsem se sebou spokojený.
KLIMAKTERICKÉ POTÍŽE Strach, že už mne nikdo nebude chtít. Strach ze stárnutí. Zavržení sebe sama. „Nestojím za nic“. Já Jsem při všech změnách cyklů klidná a vyvážená. Já s láskou žehnám svému tělu.
KLOUBY Představují změny životního směru a lehkost.s jakou probíhají. Já se snadno a přirozeně měním. Můj život opatruje Bůh, a proto se vždy ubírám tím nejlepším směrwm.
KOKTÁNÍ Nejistota. Nedostatek sebevyjádření. Není dovoleno plakat. Já se mohu svobodně vyjadřovat, je to bezpečné. Já se všemi komunikuji s láskou.
KOLENO Představuje hrdost a ego. Já Jsem pružný a přizpůsobivý.
KOLENO- POTÍŽE Tvrdohlavé ego. Hrdost, nepřizpůsobivost. Strach. Nepružnost. Neústupnost. Neschopnost přiznat porážkz. Odpuštění, pochopení, soucit. Já se snadno přizpůsobuji. Všechno je v pořádku.
KOLIKA DĚTSKÁ Podrážděnost, netrpělivost a rozmrzelost v blízkosti dítěte. Toto dítě léčí jen láska a láskyplné myšlenky. Všechno je v pořádku.
KOLITIDA  viz ZÁNĚT TLUSTÉHO STŘEVA  
KOLPITIDA viz ZÁNĚT POCHVY  
KÓMA  Strach. Útěk před někým, nebo něčím. Obklopujeme tě bezpečím a láskou. Vytváříme prostor, aby se vyléčil. Jsi láska.
KONEČNÍK Místo, kde se tělo zbavuje odpadu. Já se snadno a  přirozeně zbavuji všeho, co již nepotřebuji.
KONEČNÍK- ABSCES Zloba spojená s tím, čeho se nechcete zbavit. Je bezpečné zbavovat se všeho nepotřebného. Z mého tělaodchází už jen to, co nepotřebuji.
KONEČNÍK- BOLESTI Vina. Touha po trestu. Pocit, že za nic nestojím. Minulost skončila. Mám se rád a jsem  spokojený s tím, jaká jsem.
KONEČNÍK-FISTULY pištěle Neúplné vypouštění odpadu. Lpění na odpadcích z minulosti. Já se s láskou a bezezbytku zbavuji minulosti. Já Jsem svobodný. Já Jsem láska.
KONEČNÍK- KRVÁCENÍ Zloba a frustrace. Já věřím v běh života. Vše, co se v mém životě děje je správné a dobré.
KONEČNÍK-SVĚDĚNÍ Vina z minulosti. Výčitky svědomí. Já si s láskou odpouštím. Já Jsem svobodný.
KOPŘIVKA Zveličování problémů. Utajovaný strach. Já vnáčím klid do každého okamžiku svého života.
KOSTI Představují struktůru vesmíru. Já Jsem dobře členěný a vyvážený.
KOSTI- ZLOMENINY Vzpoura proti autoritě. Já Jsem ve svém světě jedinou autoritou, protože jen já ovládám svoji mysl.
KOSTI- DEFORMACE Mentální tlak a upjatost. Svaly se nemohou protáhnout. Ztráta mentální pohyblivosti. Já zhluboka vdechuji život. Já se uvolňuji a věřím v běh života.
KOTNÍK Představuje pohyblivost a směr. Já se snadno pohybuji kupředu životem.
KOŽNÍ POTÍŽE též KŮŽE Úzkost, strach. Staré, zasunuté harampádí minulosti. Pocit ohrožení. Já se láskyplně chráním harmonickými a klidnými myšlenkami. Minulost je odpuštěna a zapomenuta. Já Jsem svobodný.
KRÁTKOZRAKOST viz OČNÍ POTÍŽE.  
KRČNÍ PÁTEŘ též ŠÍJE Odmítání vidět jiné stránky problému. Tvrdohlavost, nepružnost. Já pružně a nenuceně beru v úvahu všechny stránky problému.věci lze vidět nekonečně mnoha způsoby. Já Jsem v bezpečí.
KREV Představuje radost volně obíhající v těle. Já dávám a přijímám radost ze života.
KREV- potíže Málo radosti. Malá cirkulace myšlenek. Ve mně kolují radostné a nové myšlenky.
KREV-anemické potíže viz ANÉMIE.  
KREV-krevní sraženiny Zablokovaný průchod radosti. Já v sobě probouzím nový život. Já plynu.
KREVNÍ TLAK -vysoký Dlouhodobě nevyřešený citový problém. Já se s radostí zbavuji minulosti. Já Jsem usmířený.
KREVNÍ TLAK- nízký Málo lásky v dětství. Poraženectví. Pocit, že nic nemá cenu, protože se to beztak nepovede. Já jsem ochoten žít ve věčně harmonické přítomnosti. Můj život je radost.
KRK Průchod sebevyjádření a tvořivosti. Já otevírám své srdce a zpívám o radostech lásky.
KRK-potíže Neschopnost. Polykaná zloba. Potlačovaná kreativita. Odmítání změn. Já se vyjadřuji s radostí, tvořivě a svobodně. Já se snadno a přirozeně hlásím o svá práva. Já jsem ochzen se změnit.
KRVÁCENÍ Z těla uniká radost. Zloba. Já vyváženě dávám a přijímám radost ze života.
KRVÁCENÍ- z dásní Málo radosti ze životních rozhodnutí. V mém životě všechno probíhá správně. Já Jsem usmířený.
KRVÁCENÍ-               z konečníku viz KONEČNÍK.  
KRVÁCENÍ- z nosu Potřeba na sebe upozornit. Pocit, že si mě nikdo nevšímá. Touha po lásce. Já se máím rád a jsem se sebou spokojený. Já uznávám svou skutečnou cenu. Já Jsem dokonalý.
KŘEČE Napětí a strach. Lpění na někom nebo na něčem. Já Jsem uvolněný. Já svoluji, aby se má mysl uvolnila.
KŘEČE- v krajině břišní Strach. Snaha zastavit běh života. Já věřím v běh života. Já jsem v bezpečí.
KŘEČOVÉ ŽÍLY Setrvání v nepříjemné situaci či postavení. Sklíčenost. Pocit přepracovanosti a přetíženosti. Já spočívám v pravdě. Já se raduji z pohybu. Já se pohybuji přirozeně a spontánně.Já mám rád život a raduji se z každého okamžiku.
KŘIVICE Citová podvýživa. Nedostatek lásky a bezpečí. Já Jsem v bezpečí. Živí mne láska samotního Vesmíru.
KŮŽE Ochraňuje naši individualitu. Smyslový orgán. Je bezpečné být sám sebou.
KYČLE Nesou tělo v dokonalé rovnováze. Stimulují pohyb vpřed. Já se raduji z každého dne.
KYČLE- potíže Strach postupovat vpřed na základě důležitých rozhodnutí. Bezcílnost. Já Jsem v dokonalé rovnováze. Já v každém okamžiku postupuji snadno a s radostí kupředu.
KÝLA Roztržky. Napětí, tíha povinnosti a zodpovědnosti. Nesprávně směřované tvůrčí vyjádření. Má mysl je laskavá a harmonická. Já se mám rád a jsem se sebou spokojený. Já mohu být sám sebou.
LARYNGITIDA Máte takový vztek, že ani nemůžete mluvit. Strach promluvit nahlas. Odpor vůdči autoritám. Já mohu svobodně požádat oč chci. Je bezpečné vyjadřovat sebe sama. Já Jsem usmířený.
LEDVINY-potíže, také zánět ledvin, Brightova nemoc Kritika, zklamání, neúspěch. Hanba. Reakce na úrovni malého dítěte. V mém životě vždy probíhá všechno správně. Z každé mé zkušenosti pochází jen dobro. Je bezpečné vyrůst.
LEPRA Neschopnost jakkoli zvládnout životní zkušenosti.dlouhodobé přesvědčení, že nejsem dost dobrý, nebo dost čistý. Já se povznáším nad všechna omezení. Bůh mne vede a inspiruje. Láska hojí vše živé.
LEUKÉMIE Brutální ubíjení inspirace. Pocit, že nic nemá cenu. Já se penáším přes minulá omezení do svobodné přítomnosti. Je bezpečné být sám sebou.
LOKET představuje změnu a přijímání nových životních zkušeností. Já se snadno přizpůsobuji novým zkušenostem, směrům a změnám.
LUPENKA Strach, že mi někdo ublíží. Umrtvování smyslů a ega. Odmítání přijmout odpovědnost za vlastní city. Já žiju proto, abych se radoval ze života. Já si v životě zasloužím to nejlepší. Já přijímám své dobro. Já se mám rád a jsem se sebou spokojený
LUPUS Celková kapitulace.Raději zemřít, než se přihlásit o svá práva. Zloba a trest. Já se spontánně a přirozeně beru o svá práva. Já znám svou sílu. Já se mám rád a jsem se sebou spokojený. Já Jsem spokojený. Já Jsem v bezpečí.
LYMFATICKÉ POTÍŽE Varování, že mysl potřebuje soustředit na nejzákladnější životní skutečnosti, na lásku a radost. Já Jsem zcela soustředěný na lásku a radost ze života. Já se přizpůsobuji životu. Já Jsem klidný.
MALÁTNOST  viz ÚNAVA  
MALOMOCEN-STVÍ viz LEPRA  
MASTOITIDA Zloba a frustrace. Touha neslyšet, většinou u dětí. Strach infikující chápání života. Ve mně i kolem mne panuje božský klid a harmonie. Já Jsem oázou klidu, lásky a radosti. V mém světě je sše v pořádku.
MDLOBY Strach. Neschopnost vyrovnat se s danou situací. „Vokno“. Já mám sílu, schopnosti i znalosti na to, abych všechno v životě zvládl.
MENSTRUAČ-NÍ  POTÍŽE Odmítání vlastního ženství. Provinilost, strach. Přesvědčení, že genitálie jsou hříšné nebo nečisté. Já plně přijímám své ženství a mé tělesné pochody jsou normální a přirozené. Já se mám ráda a jsem se sebou spokojená.
MIGRÉNA- též bolesti hlavy Znechucení z nátlaku a manipulace ze strany druhých. Sexuální obavy. Já se přizpůsobuji běhu života. Já nechávám život, aby mi příjemně a snadno zajistil vše, co potřebuji. Život je tu pro mne.
MÍŠNÍ MENINGITIDA Mimořádně závažný rodinný konflikt. Život v atmosféře zloby a strachu. Velký vnitřní zmatek. Málo opory ze strany druhých. Já ochotně vytvářím ve své maysli, ve svém těle i ve svém světě klid a harmonii. Vše je v pořádku. Já Jsem v bezpečí a všichni mne mají rádi.
MOČOVÝ MĚCHÝŘ Úzkost. Lpění na starých myšlenkách a názorech. Strach zbavit se minulosti. Vztek, většinou na partnera. Já se snadno a spontánně zbavuji starého a vítám nové. Já Jsem v bezpečí.
MONILIÁZA viz KANDIDÓZA.  
MONONUKLEÓZA Návyk bagatelizovat a znevažovat život, přesvědčovat ostatní, že nemají pravdu. Hodně sebekritiky. Já Jsem zajedno se životem. Já se vidím v druhých a to, co vidím, mám rád. Já se raduji z toho, že žiji.
MOŘSKÁ NEMOC Strach. Strach ze smrti. Nedostatečné ovládání myšlenek. Já Jsem ve svém Vesmíru v bezpečí. Já Jsem usmířený, ať jsem kdekoli. Já věřím životu.
MOUČNIVKA viz KANDIDÓZA.  
MOZEK Představuje „počítač“, řídící centrum.  Já s láskou řídím svou mysl.
MOZKOVÁ MRTVICE Kapitulace. Odpor. Raději zemřít, než se změnit.Zavržení života. Život je změna a já se snadno přizpůsobuji všemu novému. Já přijímám život- minulý, přítomný i budoucí.
MOZKOVÝ NÁDOR Nesprávně naprogramované úsudky. Tvrdohlavost odmítání změnit staré mentální návyky. Já snadno měním své myšlení. Celý život je změna a má mysl se neustále proměňuje.
NADLEDVINKY -potíže Úzkost. Poraženectví. Zanedbaná péče o sebe sama. Já se mám rád a jsem se sebou spokojený. Je bezpečné o sebe pečovat.
NÁDORY Lpění na starých křivdách. Rostoucí odpor. Já snadno odpouštím. Já se mám rád a odměňuji se pochvalnými myšlenkami.
NADÝMÁNÍ viz PLYNATOST.  
NARKOLEPSIE Velký strach. Touha všemu uniknout. Tvrzení typu: „Nezvládnu to“. Nechci tady být. Já spoléhám na to, že Boží moudrost a rada mne vždy ochrání. Já Jsem v bezpečí.
NARKOMANIE Útěk od sebe sama. Strach. Neznalost, jak mít rád sám sebe. Já objevuji, jak jsem dokonalý. Já Jsem ochoten mít rád sám sebe. Já mám ze sebe radost.
NEFRITIDA viz ZÁNĚT LEDVIN.  
NEFROSKLERÓZA viz BRIGHTOVA NEMOC.  
NEHODY Neschopnost brát se za svá práva. Vzpoura proti autoritě. Víra v násilí. Já se zbavuji návyku, který tuto situaci způsobil. Já Jsem usmířený. Já si zasloužím dobro.
NEHTY Představují ochranu. Já s důvěrou vztahuji ruce.
NEHTY-kousání Frustrace. Sžíravé myšlenky. Nenávist k jednomu z rodičů. Je bezpečné vyrůst. Já radostně a lehce zvládám svůj život.
NEHTY-vrostlé do masa Vina a obavy ze svého práva postupovat vpřed. Je mým přirozeným právem zvolit si v životě vlastní směr. Já Jsem v bezpečí. Já Jsem svobodný.
NECHUTENSTVÍ     a chorobná žravost Odpírání si života. Extrémní strach, sebenenávist a odmítavost. Je bezpečné být sám sebou. Já Jsem dokonalý takový, jaký jsem. Já Jsem ochoten žít. Já se raduji a beru se takový, jaký jsem.
NEPLODNOST Strach a odpor vůči životu, nebo člověk, který nemá potřebu prožívat rodičovství. Já věřím v běh života. Já Jsem vždy na pravém místě a dělám pravou věc v pravý čas. Já se mám rád a jsem se sebou spokojený.
NERVOVÉ ZHROUCENÍ Egocentrizmus. Zablokovaná komunikace. Já otevírám své srdce a ke všem se obracím jen s láskou. Já Jsem v bezpečí. Já Jsem v pořádku.
NERVOZITA Strach, úzkost, svár, shon. Nedůvěra v běh života. Já Jsem na nekonečné cestě věčností a na všechno je dost času. Já komunikuji se svým srdcem. Vše je v pořádku.
NERVY Představují komunikaci. Vnímaví zpravodajové. Já komunikuji snadno a s radostí.
NESPAVOST Strach. Nedůvěra v běh života. Vina. Já s láskou opouštím den a oddávám se klidnému spánku, neboť vím, že zítřek se sám o sebe postará.
NEURALGIE Trest za mou vinu. Úzkost z komunokace. Já si odpouštím. Já se mám rád a jsem se sebou spokojený. Já se ke všemu obracím s láskou.
NEVOLNOST Strach. Odmítání určíté myšlenky či zážitku. Já Jsem v bezpečí. Běh života mi přináší jen dobro.
NEVYLÉČITELNÉ NEMOCI V tomto stavu nemoc nemůže být vyléčena vnějším zásahem. Skutečné vyléčení vyžaduje proniknout hluboko do pacientova nitra. Každý den se dějí zázraky. Já pronikám hluboko do svého nitra, abych se zbavil návyku, který tuto nemoc způsobil. Já přijímám Boží lék. Je tomu tak.
NEŽITY Překypující, kvasící zloba. Já vyjadřuji lásku a radost. Já Jsem usmířený.
NOHY- potíže Nesou nás v životě vpřed. Život je tu pro mne.
NOHY-stehna Lpění na traumatech z dětství. S pochopením, vědomím a znalostmi, které měli, dělali to nejlepší, co mohli. Já je osvobozuji.
NOHY-lýtka Strach z budoucnosti. Nechuť k pohybu. Já s radostí a sebedůvěrou postupuji vpřed, neboť vím, že v mé budoucnosti je vše v pořádku.
NOS Představuje sebepoznání. Já jsem si vědom svých intuitivních schopností.
NOSNÍ MANDLE Rodinné neshody, hádky. Dítě se cítí nevítané. Toto dítě obklopuje láska. Toto dítě chceme a přijímáme.
OBEZITA Strach, potřeba ochrany. Útěk před city. Nejistota, zavrhování sebe sama. Hledání seberealizace a naplnění. Já jsem usmířený s vlastními pocity. Já Jsem v bezpečí. Já si vytvářím bezpečné prostředí. Já se mám rád a jsem se sebou spokojený.
OBLIČEJ Představuje, co ukazujeme světu. Je bezpečné býtsám sebou. Já vyjadřuji, kdo jsem..
OBRNA Ochromující žárlivost. Touha někoho zastavit. Všeho je dost pro všechny. Já si láskyplnými myšlenkami vytvářím radost a svobodu.
OČI Představují schopnost zřetelně vidět. Já se dívám radostnýma a laskavýma očima.
OČNÍ POTÍŽE Nespokojenost s tím, co vidím ve svém životě. Já si právě v tomto okamžiku vytvářím život, na který se rád dívám.
OČI-astigmatismus Strach doopravdy vidět sebe sama. Já Jsem ochoten vidět se v celé své kráse a vznešenosti.
OČI- dalekozrakost Strach z přítomnosti. Já vidím, že právě v tomto okamžiku a  právě tady jsem v bezpečí.
OČI- dětské Odmítání vidět, co se děje v rodině. Toto dítě nyní obklopuje harmonie, radost, krása a bezpečí.
OČI-GLAUKOM zelený zákal Tvrdošíjné neodpouštění. Tlak ze starých urážek a křivd. Znavenost životem. Já se dívám něžně a laskavě.
KRÁTKOZRAKOST Strach z budoucnosti. Nechuť k pohybu. Já se nechávám vždy vést Bohem a jsem vždy v bezpečí.
OČI-šedý zákal Temná budoucnost.Neschopnost hledět s radostí do budoucna. Život je věčný a plný radosti.
OČI-šilhavost-rozbíhavá Strach pohlédnout na bezprostřední přítomnost. Já se mám rád a jsem spokojený s tím, jaký jsem.
OČI-šilhavost-sbíhavá Odmítání vidět okolní svět. Nedorozumění. Je bezpečné vidět svět. Já Jsem usmířený.
OCHABLÉ RYSY Ochablé myšlenky. Nechuť k životu. Já vyjadřuji radost ze života. Já se mohu naplno radovat z každičkého okamžiku každého dne. Já jsem opět mladý.
OPAR Všeobecné přesvědčení o sexuální vině a potřebě trestu. Veřejná hanba. Víra v trestajícího Boha. Zavrhování genitálií. Mé chápání Boha je mi oporou.Já Jsem normální a přirozený. Já se raduji ze své sexuality a ze svého těla. Já Jsem dokonalý.
OPAR PÁSOVÝ Strach a napětí. Přecitlivělost. Čekání, kdy to všechno praskne. Já jsem uvolněný a usmířený, protože věřím v běh života. V mém světě je vše v pořádku.
OSTERMYKLITIDA viz ZÁNĚT KOSTNÍ DŘENĚ.  
OTLAKY Zbytnělé názory a myšlenky. Vykristalizovaný strach. Je bezpečné nově myslet a žít. Já přijímám dobro..
OTOKY Čeho, nebo koho se nechcete zbavit? Já se rád zbavuji všeho minulého. Je to bezpečné. Já Jsem svobodný.
OTUPĚLOST Mentální umrtvení. Potlačování projevů lásky a účasti. Já sdílím své pocity a svou lásku. Já reaguji na lásku v každém člověku.
PADOUCNICE viz EPILEPSIE.  
PÁCHNOUCÍ DECH Zloba a pomstychtivé myšlenky.Zkažené zahnívající myšlení. Špinavé pomluvy. Já hovořím vlídně a laskavě. Já vydechuji jen dobro.
PÁCHNOUCÍ POT Strach. Strachz ostatních. Štítivost vůči sobě samému. Já se mám rád a jsem se sebou spokojený. Já Jsem v bezpečí..
PÁLENÍ ŽÁHY Strach, strach, strach. Svíravý strach. Já dýchám zhluboka a svobodně. Já Jsem v bezpečí.. Já věřím v běh života.
PARADENTÓZA Zloba na vlastní nerozhodnost.od slov daleko k činům. Já jsem se sebou spokojený. Já se vždy rozhoduji správně.
PARALÝZA Strach, hrůza, útěk před nějakým člověkem či situací. Odpor. Já Jsem zajedno se životem. Já Jsem v bezpečí. Já s přehledem zvládám všechny situace.
PARKINSONOVA NEMOC Strach. Intenzivní potřeba všechny a všechno ovládat. Já se uvolňuji, neboť vím, že jsem v bezpečí. Život je tu pro mne. Já věřím v běh života.
PÁTEŘ Představuje životní oporu. Já vím, že život je mi vždy oporou.
PÁTEŘ-bederní Vina. Ustrnutí v problémech minulosti. Touha mít od všeho pokoj. Já se zbavuji minulosti. Já Jsem svobodný, abych mohl s láskou v srdci postupovat v před.
PÁTEŘ-hrudní Nedostatek citové opory. Pocit, že mne nikdo nemá rád. Potlačování projevů lásky. Já se mám rád a jsem se sebou spokojený. Život mne má rád a je mi oporou.
PÁTEŘ-kostrč a křížová Strach z peněz. Nedostatek finanční podpory. Já věřím v běh života. O vše, co potřebuji je vždy postaráno. Já Jsem v bezpečí.
PÁTEŘ-krční Odmítání vidět druhou stránku problému. Tvrdošíjnost a nepružnost. Já pružně a snadno vidím všechny stránky problému. Věci jde dělat nekonečně mnoha způsoby. Já Jsem v bezpečí.
PÁTEŘ-zakřivení Viz ZAKŘIVENÍ.  
PAŽE Představují schopnost a způsobilost přijímat životní zkušenosti. Já láskyplně  s radostí a přirozeně přijímám všechny své životní zkušenosti.
PEPTICKÝ VŘED-též žaludeční vředy Strach. Úzkostlivá snaha zavděčit se všem. Přesvědčení, že za nic nestojím. Já se mám rád a jsem se sebou spokojený. Já Jsem se sebou usmířený. Já Jsem dokonalý.
PÍŠTĚL Strach. Překážka v procesu zbavování. Já Jsem v bezpečí. Já bezvýhradně věřím v běh života. Život je tu pro mne.
PLÁČ Slzy jsou řekou života. Kanou z radosti, ze žalu i strachu. Já jsem usmířený se svými emocemi. Já se mám rád a jsem se sebou spokojený.
PLÍCE Schopnost přijímat život. Já přijímám živoz v dokonalé rovnováze.
PLICNÍ POTÍŽE Deprese. Smutek. Strach přijímat život. Pocit, že nejsem hoden žít naplno. Já jsem schopen naplno přijímat život.
PLÍSEŇ viz DERMATOMYKÓZA, KANDIDÓZA, TRICHOFICIE.  
PLYNATOST Svíravé pocity. Strach. Nestrávené myšlenky. Já Jsem uvolněný. Já dovoluji životu, aby mnou volně proudil.
PODVĚSEK MOZKOVÝ viz HYPOFÝZA.  
PODVRTNUTÍ viz VÝRON.  
POHLAVNÍ NEMOCI Sexuální vina. Potřeba trestu. Přesvědčení, že genitálie jsou hříšné a nečísté. Zneužívání druhých. Já láskyplně a radostně přijímám svou sexualitu a její vyjádření. Já přijímám jen myšlenky, které mne podporují a dělají mi dobře.
POHMOŽDĚNINY Drobné životní nesnáze. Trestání sebe sama. Já se mám rád a láskyplně o sebe pečuji. Já se k sobě chovám laskavě a něžně. Vše je v pořádku.
POMOČOVÁNÍ- u dětí, též inkontinence Strach z rodiče, většinou z otce. Dívám se na toto dítě s láskou, soucitem a pochopením. Vše je v pořádku.
PÓRY viz UCPANÉ PÓRY.  
POTRAT Strach. Strach z budoucnosti. Nesprávná volba času. Bůh v mém životě vždy určí pravou chvíli. Já se mám ráda a jsem se sebou spokojená. Všechno je v pořádku.
PREMENSTRUAČ-NÍ SYNDROM  Podléhání zmatečním a zavádějícím názorům a vnějším vlivům. Zavrhování ženství. Já Jsem zcela zodpovědná za svou mysl a za svůj život. Já Jsem silná a energická. Každičká část mého těla dokonale pracuje. Já se mám ráda.
PROSTATA Představuje mužský princip. Já přijímám své mužství a raduji se z něj.
PROSTATA-potíže Mentální obavy oslabují potenci. Sexuální tlak a vina. Přesvědčení, že člověk musí zestárnout. Kapitulace. Já se mám rád a jsem se sebou spokojený.Já přijímám svou vlastní sílu. Já Jsem navěky mladý duchem.
PRSA Představují mateřskou péči a výživu. Já přijímám a vydávám výživu v dokonalé rovnováze.
PRSA-uzliny, cysty, nádory Přílišná péče. Přehnaná starostlivost. Panovačnost. Překážky druhým v růstu. Já mohu být sama sebou a nechávám ostatním volnost, aby byli tím, kým jsou.pro všechny z nás je bezpečné vyrůst.
PRSTY Představují detaily života. Já Jsem usmířený s detaily života.
PRSTY-malíček Představuje rodinu a předstírání. Je mi dobře s rodinou života.
PRSTY-na nohou Představuje detaily budoucnosti. Všechny detaily se vyřeší samy.
PRSTY-palec Představuje intelekt a obavy. Má mysl je usmířená.
PRSTY-prostředníček Představuje vztek a sexualitu. Je příjemné být mužem/ženou.
PRSTY-prsteníček Představuje svazky a smutek. Já miluji klidně a laskavě.
PRSTY-ukazováček Představuje ego a strach. Já jsem v bezpečí.
PRŮJEM Strach. Odmítání. Útěk před někým, nebo něčím. Já zcela normálně přijímám, asimiluji a vylučuji. Já Jsem usmířený se životem.
PSORIÁZA viz LUPENKA.  
PUCHÝŘE Odpor. Nedostatek citové ochrany. Já se snadno přizpůsobuji životu a každé nové zkušenosti.
RAKOVINA Velká křivda. Dlouhodobý odpor a zášť. Skryté tajemství či zármutek, který člověka vnitřně stravuje. Tajená nenávist. Pocit, že nic nemá smysl. Já se zbavuji celé své minulosti a s láskou jí odpouštím. Já Jsem ochoten naplnit svůj život radostí. Já se mám rád a jsem se sebou spokojený.
RAMENA Jsou od toho, aby nesla radost, nikoli břemena. Já se mohu svobodně radovat.
RAMENA-kulatá viz SKOLIÓZA.  
REVMATICKÁ ARTRITIDA Kritika autority. Pocit, že mne někdo ovládá a šikanuje. Já Jsem si svou vlastní a jedinou autoritou. Já se mám rád a jsem se sebou spokojený. Život je dobrý.
REVMATISMUS Pocit diskriminace. Nedostatek lásky. Chronická zatrpklost.odpor a zášť. Já si své zážitky vytvářím sám. Mé životní zkušenosti jsou čím dál tím příjemnější, protože mám rád sebe i ostatní a jsem se sebou i s nimi spokojený.
ROZEDMA PLIC Strach přijímat život. Pocit, že nejsem hoden života. Mým přirozeným právem je žít spontánně a naplno. Já se mám rád. Já mám rád život.
ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA Zatvrzelost, nepřístupnost, neoblomnost, nepružnost. Strach. Já si vybírám láskyplné a radostné myšlenky, a vytvářím si tak láskyplný a radostný svět. Já Jsem v bezpečí. Já Jsem svobodný.
RUCE Všemožné způsoby, jak nakládat se zkušenostmi. Držení a manipulace. Sevření a povolení. Pohlazení. Štípnutí. Stisk a chňapnutí. Já snadno a radostně využívám všechny své zkušenosti.
RÝMA Příliš mnoho událostí najednou. Mentální zmatek. Drobné křivdy. Přesvědčení typu „každý rok chytnu třikrát za zimu rýmu“. Já dovoluji své mysli, aby se uvolnila a usmířila. Všude ve mně i kolem mne panuje čistota a harmonie.
RÝMA CHRONICKÁ Vnitřní pláč. „Dětské“ slzy. Oběť. Já uznávám, že ve svém světě jsem jedinou tvůrčí silou. Já Jsem ochoten radovat se ze života.
RÝMA SENNÁ Nahromaděné emoce. Strach z přesného časového harmonogramu.přesvědčení, že mne někdo, nebo něco pronásleduje. Vina.  Já Jsem zajedno s veškerým životem. Já Jsem vždy v bezpečí.
ŘÍHÁNÍ Strach. Příliš rychlé hltání života. Na všechno, co potřebuji udělat, je čas i prostor. Já jsem usmířený.
SANICE viz ČELIST.  
SENILITA Návrat do bezpečí dětství. Vyžadování péče a pozornosti. Způsob ovládání bližních. Únik. Boží ochrana. Bezpečí. Klid. Vesmírná inteligence působí na každé úrovni života.
SKLERODERMIE Pocit nejistoty a zranitelnosti. Pocit, že mne ostatní ohrožují a dráždí. Vytváření vlastní ochrany. Bůh mne vždy ochraňuje. Vše, co dělám je v pořádku. Přináší mi to lásku, kterou s radostí a potěšením přijímám.
SKLERÓZA viz ARTERIOSKLERÓZA.  
SKLERÓZA MULTIPLEX viz ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA.  
SKOLIÓZA Vláčení břemen života. Bezmoc a beznaděj. Já stojím vzpřímeně a svobodně. Já se mám rád  a jsem se sebou spokojený. Můj život je den ode dne lepší a radostnější.
SLEZINA Posedlost. Utkvělé představy, nutkavé myšlenky. Já se mám rád a jsem se sebou spokojený. Já věřím, že život je tu pro mne. Já Jsem v bezpečí. Vše je v pořádku.
SLINIVKA                též zánět slinivky Představuje sladkost života. Já mám sladký život.
SNĚŤ Mentální morbidita. Utápění radosti v jedovatých myšlenkách. Já si vybírám jen harmonické myšlenky. Já dovoluji, aby mnou volně proudila radost.
SPÁLENINY Zloba a vstek. Vznětlivost. Já v sobě a kolem sebe vytvářím pouze klid a harmonii. Já si zasloužím, aby mi bylo dobře.
SRDCE Představuje centrum lásky a bezpečí. Mé srdce bije v rytmu lásky.
SRDEČNÍ POTÍŽE-též infarkt Dlouhotrvající citové problémy. Málo radosti. Zatvrzelost v srdci. Přesvědčení, že je nutné žít v napětí a stresu. Radost. Radost. Radost. Já nechávám s láskou prostoupit radost celou svou myslí, svým tělem a všemi svými zážitky.
STÁRNUTÍ-potíže Společenské předsudky. Staré myšlení. Strach být sám sebou. Zavrhování přítomnosti. Já se mám rád a jsem se sebou spokojený v každém věku. Každý okamžik života je dokonalý.
STRABISMUS viz OČNÍ POTÍŽE.  
STRNULOST Strnulé rigidní myšlení. Já mohu uvažovat pružně, neboť jsem v naprostém bezpečí.
STRUMA Nenávist pramenící z pocitu ublížení a porážky. Oběť. Pocit zmařeného života. Nenaplnění. Svůj svět ovládám jen já. Já mohu být sám sebou.
STYDKÁ KOST Představuje ochranu genitálií. Má sexualita je v bezpečí.
STŘEVA Místo, kde se tělo zbavuje odpadu. Já se snadno zbavuji všeho, co nepotřebuji.
STŘEVA-potíže Strach zbavit se všeho starého a nepotřebného. Já se snadno a spřirozeně zbavuji všeho starého a s radostí vítám nové.
SVALOVÁ DYSTROFIE Obrovský strach. Nesmírná touha ovládat všechno a všechny. Naléhavá potřeba bezpečí. Ztráta víry a důvěry. Je bezpečné být naživu. Je bezpečné být sám sebou. Já Jsem dost dobrý takový, jaký jsem. Já si věřím.
SVĚDĚNÍ Touhy a přání, která jsou člověku proti mysli. Nespokojenost. Výčitky svědomí. Svrbění odejít, nebo utést. Je mi dobře tam, kde jsem. Já přijímám to, co mi prospívá, neboť vím, že všechny mé touhy a potřeby dojdou naplnění.
SVRAB Infikované myšlení. Dovolujete ostatním, aby se vám dostali pod kůži. Já Jsem živoucím, milujícím a radostným ztělesněním života. Já Jsem sám sebou.
SYFILIS viz POHLAVNÍ NEMOCI.  
ŠEDIVĚNÍ VLASŮ Stres. Přesvědčení, že je nezbytné žít pod neustálým tlakem  a v napětí. Já Jsem harmonický. Já Jsem silný a schopný.
ŠEDÝ ZÁKAL viz OČNÍ POTÍŽE.  
ŠILHAVOST viz OČNÍ POTÍŽE.  
ŠTÍTNÁ ŽLÁZA -potíže Pocit, že se nikdy nedostanu k tomu, co chci dělat. Já se přenáším přes hranice svých omezení. Nyní se mohu vyjadřovat svobodně a tvořivě.
ŠTÍTNÁ ŽLÁZA -hyperfunkce Mimořádné zklamání, že nejsem schopen dělat to, co chci. Uspokojování druhých, ne sebe. Já navracím svou sílu tam, kam patří. Já činím svá vlastní rozhodnutí. Já uspokojuji své vlastní touhy a potřeby.
TASEMNICE Silné přesvědčení, že jsem pouhou obětí druhých. Pocit, že jsem nečistý. Bezmoc nad postoji ostatních. Mé okolí je odrazem dobrých pocitů, které ze sebe mám. Já se mám rád a achvaluji všechno, čím jsem.
TEPNY-                     též arterioskleróza Rozvádějí radost ze života. Já překypuji radostí. Proudí mnou s každým úderem srdce.
TETANUS Potřeba zbavit se zlostných, hlodavých myšlenek. Já dovoluji lásce ve svém srdci, aby mne celého omyla a očistila a aby zhojila celé mé tělo a všechny mé city.
TONSILITIDA viz ANGÍNA.  
TOXIKOMANIE viz NARKOMANIE.  
TRICHOFYCIE Pocit, že nejsem dost dobrý nebo dost čistý. Podléhám tlaku ze strany druhých. Já se mám rád a jsem se sebou spokojený. Já Jsem svobodný. Já Jsem mimo dosah vlivu kohokoli a čehokoli.
TRISMUS-stížené otvírání úst Zloba. Touha ovládat někoho, nebo něco. Odmítání vyjadřovat své pocity. Já věřím v běh života. Já si snadno říkám o to, co chci. Život mě podporuje.
TROMBÓZA Pocit osamělosti a strachu. Pocit, že za nic nestojím, že toho nedělám dost, že nikdy nic nezvládnu. Já splývám se životem. Vesmír mne bezvýhradně podporuje. Vše je v pořádku.
TRUDOVITOST viz AKNÉ.  
TUBERKULÓZA Sobectví a panovačnost. Kruté myšlenky. Odplata. Já se mám rád a jsem se sebou spokojený. Já si tak vytvářím klidný svět plný radosti.
TUK Představuje ochranu. Přecitlivělost. Ochraňuje mne Boží láska. Já Jsem vždy v bezpečí.
UCPANÉ PÓRY Pocit, že jsem nečistý a že mne nikdo nemá rád. Já se mám rád a jsem se sebou spokojený. Já mám rád lidi a oni mají rádi mne.
ÚNAVA Odpor, nuda. Málo lásky k tomu, co dělám. Já Jsem plný energie a nadšení ze života.
URETERITIDA a URETRITIDA Vztek, většinou na drihé pohlaví, nebo na partnera. Obviňování ostatních. Já se zbavuji návyku ve svém vědomí, který způsobil tento stav. Já Jsem ochoten se změnit. Já se mám rád a jsem se sebou spokojený.
ÚSTA Představují přijímání výživy a nových myšlenek. Já Jsem živ z lásky.
ÚSTA-potíže Zakořeněné názory. Nepřístupná mysl. Neschopnost přijímat nové myšlenky. Já vítám nové myšlenky a pojmy a připravuji se na proces trávení a asimilace.
UŠI Představují schopnost slyšet. Já naslouchám s láskou.
UŠNÍ BOLESTI Zloba. Odmítání slyšet. Přílišný rozruch a zmatek. Hádky rodičů. Obklopuje mne harmonie. Já s láskou naslouchám všemu dobrému a příjemnému. Já Jsem středem lásky.
ÚZKOST Nedůvěra v přirozený běh života. Já se mám rád a jsem se sebou spokojený. Já věřím v běh života. Já Jsem v bezpečí.
VAJEČNÍKY Představují stvoření i tvořivost. Já Jsem vyvážení ve své vlastní tvořivosti.
VARLATA Představují mužský princip. Je bezpečné být mužem.
VILTIGO Pocit, že jsem zcela mimo hru, outsider, a nezapadám do žádného společenství. Já Jsem v samém středu života. Já Jsem spojen s láskou.
VOLE viz STRUMA.  
VROZENÉ VADY Karmické. Zvolili jste si přijít takto na svět. Rodiče si vybíráme sami. Pro můj růst je vhodná každá zkušenost. Já Jsem usmířený s tím, kde jsem.
VŘEDY-žaludeční a dvanácterníkové Strach. Silné přesvědčení, že za nic nestojím. Co vás užírá? Já se mám rád a jsem se sebou spokojený. Já Jsem usmířený. Já Jsem klidný. Vše je v pořádku.
VULVA Představuje zranitelnost a citlivost. Je bezpečné být zranitelný a citlivý.
VYPADÁVÁNÍ VLASŮ Strach. Napětí. Snaha vše ovládat. Nedůvěra v běh života. Já Jsem v bezpečí. Já se mám rád a jsem se sebou spokojený. Já věřím životu.
VYRÁŽKA EXANTÉN Podrážděnost nad odkládanými záležitostmi. Dětský způsob, jak si vynutit pozornost. Já se mám rád a jsem se sebou spokojený.Já Jsem usmířený s během života.
VÝRON Zloba a odpor. Odmítání postupovat v životě určitým směrem. Já věřím, že život mne dovede k mému nejvyššímu dobru. Já Jsem usmířený.
VÝTOK BÍLÝ Přesvědčení, že ženy jsou ovládány opačným pohlavím. Zlost na partnera. Všechny své zážitky si vytvářím sama. Já jsem jedinou silou ve svém životě. Já se raduji z toho, že jsem žena. Já jsem svobodná.
VZTEKLINA Vztek. Přesvědčení, že odpovědí na vše je násilí. Ve mně i kolem mne panuje klid a mír.
ZÁCPA Odmítání zbavit se starých myšlenek. Uvíznutí v minulosti. Někdy i lakomost. Já se zbavuji starého a to, co přichází, je nové svěží a plné života. Já nechávám život proudir celou svou bytostí.
ZÁDA viz PÁTEŘ.  
ZAKŘIVENÍ PÁTEŘE Strach a snaha lpět na starých myšlenkách. Nedůvěra v život. Nedostatek mravní čistoty. Člověk bez nadšení a zapálených přesvědčení. Já se zbavuji veškerého strachu. Já věřím v běh života. Já vím, že život je tu pro mne. Já stojíms láskou rovně a vzpřímeně.
ZÁNĚT-všeobecně Strach. Zloba a frustrace z toho, co se děje ve vašem životě. Já Jsem ochoten změnit všechny své návyky a kritiky. Já se mám rád a jsem se sebou spokojený. Má mysl je pokojná, klidná a vyvážená.
ZÁNĚT JATER Odpor vůči změně. Strach, zloba a nenávist. Játra jsou sídlem zloby a vsteku. Má mysl je čistá a svobodná. Já se zbavuji minulosti a vítám vše nové. Vše je v pořádku.
ZÁNĚT KLOUBŮ Pocit, že mne nikdo nemá rád. Kritika, záčť. Já Jsem láska. Já Jsem ochoten mít se rád a být se sebou spokojený. Já se s láskou dívám na své okolí.
ZÁNĚT KOSTNÍ DŘENĚ Frustrace a zloba na samu podstatu života. Pocit, že mne nikdo nepodporuje. Já věřím v běh života a jsem s ním usmířený. Já Jsem v bezpečí.
ZÁNĚT KYČELNÍKU Strach. Obavy. Přesvědčení, že za nic nestojím. Já se mám rád a jsem se sebou spokojený. Já se snažím ze všech sil. Já Jsem dokonalý. Já Jsem usmířený.
ZÁNĚT LEDVIN Přecitlivělá reakce na zklamání a neúspěch. V mém životě se dějí jen správné věci. Já se zbavuji starého a vítám nové. Vše je v pořádku.
ZÁNĚT MANDLÍ viz ANGÍNA.  
ZÁNĚT OČNÍ ROHOVKY Nesmírná zloba. Touha udeřit osobu či věci, které vidíte. Já dovoluji, aby láska plynoucí z mého srdce zhojila vše, co vidím. V mém světě je vše v pořádku.
ZÁNĚT POCHVY Zloba na partnera. Sexuální vina. Trestání sebe sama. Já se mám ráda a jsem se sebou spokojená. Druzí zrcadlí mé kladné pocity. Já se raduji ze své sexuality.
ZÁNĚT SEDACÍHO NERVU viz ISCHIAS.  
ZÁNĚT SLEPÉHO STŘEVA Strach. Strach ze života. Zablokování proudu dobra. Já Jsem v bezpečí. Já se uvolňuji a nechávám život radostně plynout.
ZÁNĚT SLINIVKY Odmítání. Zloba a frustrace z pocitu, že život pozbyl veškeré sladkosti. Já se mám rád a jsem se sebou spokojený. Jen já sám si mohu osladit život a naplnit jej radostí.
ZÁNĚT SPOJIVEK Zloba a frustrace z toho.na co se v životě dívám. Já hledím očima lásky. Existuje harmonické řešení, které přijímám.
ZÁNĚT SPOJIVEK-infekční Zloba a frustrace. Odmítání vidět. Já se zbavuji potřeby mít za každých okolností pravdu. Já Jsem usmířený. Já se mám rád a jsem se sebou spokojený.
ZÁNĚT TLUSTÉHO STŘEVA Přehnané nároky ze strany rodičů. Pocit útlaku a porážky. Silná potřeba lásky a náklonnosti. Já se nmám rád a jsem se sebou spokojený. Já si vytvářím svou vlstní radost. Já Jsem rozhodnutý být úspěšný.
ZÁNĚT ŽIL Zloba a frustrace. Málo radosti v životě. Obviňování ostatních za svá vlstní omezení. Já dovoluji, aby mnou volně proudila radost. Já Jsem usmířený se životem.
ZÁPAL PLIC Zoufalství. Únava ze života. Citové rány, kterým není dovoleno, aby se zahojily. Já spontánně přijímám myšlenky, které jsou prodchnuty dechem a inteligencí života. Tento okamžik je nový.
ZÁPĚSTÍ Představuje pohyb a uvolněnost. Já snadno, s láskou a moudrostí zvládám všechny své životní zkušenosti.
ZÁVRAŤ Přelétavé, roztěkané myšlení. Odmítání podívat se na někoho, nebo na něco. Já Jsem hluboce soustředěný. Já Jsem vyvážený a usmířený. Je bezpečné žít a radovat se.
ZBYTNĚNÍ KOŽNÍHO VAZIVA viz SKLERODERMIE.  
ZDUŘENÍ Slepá ulička, bezradnost v myšlení. Omezující bolestné myšlení. Mé myšlenky plynou lehce a spontánně.
ZIMNICE Mentální třes. Touha stáhnout se do sebe. Tvrzení typu: „nechte mne na pokoji“. Já Jsem vždy v bezpečí. Já Jsem obklopena láskou. Chrání mne. Vše je v pořádku.
ZLOMENINY viz KOSTI.  
ZTRÁTA PAMĚTI Strach. Útěk před životem. Neschopnost brát se za svá práva. Inteligence, odvaha a sebeúcta jsou všudypřítomné. Je bezpečné být naživu.
ZTRÁTA ROVNOVÁHY Roztříštěné myšlení. Nevyrovnanost. Já bezpečně nacházím svůj střed. Já přijímám dokonalost svého života. Vše je v pořádku.
ZTVRDLÁ KŮŽE NA NOHOU viz OTLAKY.  
ZTUHNUTÍ ŠÍJE Neústupná paličatost. Je bezpečné znát názory ostatních.
ZUBY Představují rozhodnutí.  
ZUBNÍ POTÍŽE Dlouhotrvající nerozhodnost. Neschpnost analyzovat myšlenky a činit příslušná rozhodnutí. Já se rozhoduji na základě principů pravdy. Já se cítím bezpečně, neboť vím, že v mém životě se dějí jen správné věci.
ZUBY MOUDROSTI-tvrdé prořezávání Nedostatečný mentální prostor pro vytváření pevného základu. Já otevírám své vědomí rozmachu života.Já mám dost prostoru na to, abych mohl růst a měnit se.
ŽALUDEK Obsahuje výživu. Zažívá myšlenky. Já snadno a přirozeně zažívám život.
ŽALUDEČNÍ POTÍŽE Hrůza. Strach z nového. Neschopnost asimilovat nové. Život mi dělá dobře. Já každým okamžikem asimiluji všechno,co je nové. Vše je v pořádku.
ŽENSKÉ NEMOCI Popírání sebe sama. Zavrhování ženství a ženského principu. Já se raduji ze svého ženství. Já Jsem ráda, že jsem žena. Já mám ráda své tělo.
ŽÍLY Rozvádějí radost ze života. Naplňuje mne radost. Proudí mnou každým úderem srdce.
ŽLÁZY-                     též endokrinní potíže Představují iniciativu a aktivitu. Já Jsem tvůrčí silou ve svém světě.
ŽLOUTENKA Předsudky vůči sobě i druhým. Nevyrovnanost. Já Jsem tolerantní, soucítící a láskyplný vůči všem lidem i k sobě samému.
ŽLUČOVÉ KAMENY Zahořklost. Zatvrzelé myšlenky. Odsuzování druhých. Pýcha. Já se s radostí zbavuji minulosti.život je příjemný. Je mi sladce.
ŽRAVOST viz NECHUTENSTVÍ..  

Mapy tělesných pocitů odhalují, jak emoce ovlivňují naše tělo

 

Věděli jste, že vaše tělo mění svou teplotu podle toho, jak se cítí?

Ne nadarmo se říká “zahořet láskou” a také není náhoda, že vaše líce se začnou červenat, když se stydíte. Tyto tepelné mapy zachycují tělesné změny podle toho, jak se člověk cítí.

Teplé barvy označují oblasti zvýšeného pocitu, zatímco modré a černé plochy představují snížení smyslového vnímání.

Za výzkumem stojí skupina biomedicínských inženýrů z Aalto University. Test provedli na vzorku 700 dobrovolníků z Finska, Švédska a Taiwanu. Účastníci byli vystaveni celé řadě emotivních videí, obrázků a příběhů, které měly vést ke specifické emocí. Níže je uveden působivý výsledek.

emcnca

Zdroj: http://www.svetkolemnas.info/

 

PSYCHOSOMATICKÁ MAPA STRACHŮ

 

 

Od jakého věku si pamatuju sám sebe? Když si každý z nás tuhle otázku položí, zaznějí v odpověď různé cifry. Nejpravděpodobněji však půjde o věk 3 až 5 let. Tímto věkem začíná naše vědomá paměť.

Dítě se naučilo mluvit, objevuje se tak zvaný proud myšlenek, získává informace o světě a pracuje s nimi.

Osobnost člověka nelze však omezit na „rozumné vědomí“. Náš život přece nezačíná ve 3 nebo 5 letech, ale okamžikem početí. Tehdy se začíná zaplňovat naše paměť. Není to paměť vědomá, ale emocionální. Všechno, co se s námi děje od okamžiku spojení rodičovských buněk, se ukládá v našem nevědomí.

Už sotva vytvořené embryo je schopno zakoušet emoce. Jsou ještě dost primitivní, zato však silné. Jedním ze základních dostupných prožitků v matčině lůně je strach.

I když o žádném vědomí nemůže být ani řeči, embryo cítí vše, co se s ním děje a vzpomínku na to uchová.

Jeden ze základních zákonů tělesně orientované psychoterapie říká: „Tělo si všechno pamatuje“.

Vzpomínky na vše, co se s námi dělo, si tělo uchovává, včetně citů. Mohli bychom tělo srovnat s půdou, na kterou je odkládáno to, co už nechceme v domě vidět. Hospodyně křičí: „Tyhle krámy tady nechci ani vidět, dejte to na půdu!“ V těle se usazují city, které si naše vědomí nepřeje vidět v sobě samém, nechce si je připustit. V psychologii je tento mechanismus nazýván vytěsnění.

Do nevědomí jsou vytěsňovány bolestné prožitky, myšlenky, vzpomínky… A samozřejmě také strach.

Avšak stejně jako křeslo z domu nezmizí, když ho přestěhujeme z obýváku na půdu, také naše city se nikam nevypaří jen tím, že jim prostě nebudeme věnovat pozornost. Usilují o návrat do vědomí, chtějí o sobě dát vědět a dělají to prostřednictvím nemocí. Většina tělesných neduhů je následkem citů vytěsněných z vědomí. Tam, kde se v těle cit usadí, projeví se také příznak nemoci. Je to něco jako signál: „Podívej se na mě!“

heal

Jestliže strach žije v nohách, vypovídá to o nedostatku životní opory, stálosti, o podvědomém pocitu „Nemám se o koho opřít“, „Nestojím pevně na nohou“. Chybí stabilita, jistota v sobě, ve světě, v zítřejším dni…

Pánev signalizuje strachy v sexuální oblasti. Když se tam usadí, mohou jednak způsobovat nemoci, jednak bránit zdravému orgasmu: podle výsledků výzkumů v mnoha zemích většina žen orgasmus simuluje. Za anorgasmií jsou většinou právě nějaké strachy.

V břiše přežívá strach o život. Usazuje se tam v situacích ohrožujících život, ať už byly reálné, nebo pouze vnímané jako život ohrožující. I když nebezpečí pominulo, pro nevědomí je stále aktuální – je tedy ustavičně na stráži a pocit uvolnění a bezpečí se stávají nedostupnými.

Oblast bránice, žaludku a nervových uzlů v břišní oblasti: jsou zde založeny sociální strachy, tedy obavy spojené se sociálním životem. Nejistota, ostýchavost, tréma, stydlivost – to jsou projevy našich sociálních obav, že „nezapadneme“, „budeme společností zavrženi“.

Hrudní koš: ukládá se zde strach z osamění, z „odvržení jakožto osobnosti“ (na rozdíl od strachu z odvržení jako člena society). Hluboko v hrudi sedí přesvědčení o vlastní „nesprávnosti“, „nehodnosti“, „méněcennosti“. Přesvědčení „Jsem špatný, proto mě svět zavrhne“.

Ruce vypovídají o obavě z kontaktu se světem. Na nevědomé úrovni je svět vnímán jako nepřátelský a odmítavý. Strach budí svět jako celek, bez jakéhokoli logického vysvětlení, bez jediného skutečného důvodu. Jde o emocionální pocit. Lidé takto naladění dávají přednost zaměstnáním s minimem kontaktů s lidmi, například u počítače a podobně.

Zápěstí tento strach ze světa konkretizují. Signalizují komunikativní problémy. Vnitřní pozice je v tomto případě taková: „Svět jako celek možná nepřátelský není, ale lidé určitě“. Pravé zápěstí vypovídá o strachu z mužů, levé o strachu z žen.

Záda – strach z nedokonalosti, z nenaplnění očekávání. Obvykle to svědčí o perfekcionismu. Takový člověk může samozřejmě dosáhnout značných výšin. Pravděpodobnější však je, že své teoreticky nepochybně zdařilé výboje bude v praxi sám brzdit v obavách před chybami.

Ramena symbolizují sílu a také zodpovědnost. Proto zde sídlí strach ze slabosti a obava ze selhání vlastní zodpovědnosti.

Šíje – strach vyjádřit, projevit své city. Tito lidé mívají často problémy s hrdlem: stálé angíny, škrábání v krku, pocit sevřenosti… Hovoří vysokým, slabým hlasem, poněkud dětským, a stěžují sí, že neumějí zpívat. K tomu dochází kvůli ustavičnému napětí v šíji. Jakmile se hruď plní city a hrozí, že by vyrazily napovrch, šíje se sevře a zabrání tomu. Zvnějšku tito lidé mohou působit jako necitelní, přitom uvnitř bouří vášně, které se však nemohou dostat ven.

Obličej – strach ze „ztráty tváře“. Tito lidé přikládají velký význam tomu, co si o nich kdo myslí a jak jsou vnímáni. Potřebují být milováni, cítit přijetí, souhlas a chválu, a to ode všech. Proto si musejí neustále nasazovat nejrůznější masky. Jejich arsenál bývá obvykle široký a různorodý. Za maskami je však snadné ztratit sebe sama!

Oči jsou jedním z hlavních kanálů vnímání, proto existuje-li na nevědomé úrovni strach z reality, odmítání vidět pravdu a uznávat skutečnost za takovou, jaká doopravdy je, usazuje se právě zde. V mnoha případech je porucha zraku projevem nevědomé pozice: „Já to nechci vidět!“ Je to něco jako pštrosí schovávání hlavy v písku, přičemž efekt je rovněž podobný. Problémy nezmizí…

Toto je jenom nevelký přehled, přesto vám snad pomůže rozšířit znalosti o sobě samých. Třeba vám umožní navázat kontakt se svým tělem, se svými pocity, se svým strachem. Když totiž city vytěsňujeme, ovládají nás. Když se k nim však postavíme čelem a uznáme jejich vnitřní existenci, ovládáme my je. A pak můžeme jako na karnevalu v Benátkách křiknout na svůj strach: „Masko, tebe znám!“

Zdroj: www.prokondici.cz